Засновники нашого центру почали допомагати особам з вадами слуху ще з 2003 року, ставши співзасновниками організації батьків, які виховують дітей з вадами слуху. Всі ці роки ми працювали на громадських засадах ,постійно вивчаючи потреби нечуючих осіб і набиралися практичних знань, приймаючи участь у міжнародних проектах. Мали змогу перейняти досвід у спеціалістів Нідерландів, Німеччини та Польщі. Відчувши силу і впевненість у своїх знаннях ми відкрили Центр слуху і мови «ОтоФоніка»

Основний напрямок нашої діяльності – це комплексний підхід у слухопротезуванні та слухомовленнєвій ре(абілітації).

Ми достеменно знаючи потреби і проблеми дітей та дорослих, які втратили слух, зможемо їх зрозуміти, підтримати і надати кваліфіковану допомогу.

  В нашому Центрі Ви можете скористатися такими послугами:
 • Проконсультуватися з нашими спеціалістами з питань порушення слуху і методами його корекції за допомогою слухових апаратів та кохлеарних імплантів.
 • Перевірити Ваш слух.
 • Якісно підібрати та індивідуально налаштувати слухові апарати.
 • Отримати консультації стосовно правильного і эфективного використання слухових апаратів та кохлеарних імплантів.
 • Пройти слухомовленнєву реабілітацію:
  • індивідуальні заняття з сурдопедагогом;
  • групові слухові та педагогічні тренінги для дітей за участю батьків.
 • Відвідати семінари та он-лайн конференції за участю провідних фахівців України та Європи з питань діагностики, лікування, слухопротезування та слухомовленнєвої реабілітації.